Βαγγέλης Σπανός 14 Ιουν. 14:16 Αυτά τα άσπρα μικροφύκη πάνω από τα οποία κολυμπάει μία ούγαινα, υποδηλώνουν καθαρά νερά. Κάτι άλλα μεγαλύτερα σε σχήμα μαρουλιού φύονται σε επιβαρυμένο θαλάσσιο περιβάλλον.
Σχόλια Αναγνωστών