ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ 13 Σεπ. 06:08 Φωτογραφία: Κόλπος Κουνουπέλι Μανολάδας, η περιοχή στα αρχαία χρόνια λεγόταν Αρχαία Υρμίνη και έχει αναφερθεί απ τον Όμηρο στην Ιλιάδα, η Υρμίνη συμμετείχε στον Τρωικό πόλεμο υπό την αρχηγία του βασιλιά Αμαρυγκείδη μαζί με τους άλλους Επειούς. Το κουνουπέλι βρίσκεται στο Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης στο διαμέρισμα Βουπρασίας, 9 χιλιόμετρα από την Βάρδα. Πόλη να αναφέρεται Βάρδα γιατί στην επιλογή κάτω απ το Δυτική Ελλάδα δεν είχε την πόλη Βάρδα. Σας ευχαριστώ
Σχόλια Αναγνωστών