Κοσμάς Καραχλές 17 Ιουν. 19:28 από το δρόμο λίμνη Κατακάλη Μυκάνη
Σχόλια Αναγνωστών