Μιχαήλ Βακάρος 12 Ιαν. 19:42 Με το σημερινό πέρασμα του "Διομήδη" από την λίμνη Παμβώτιδα
Σχόλια Αναγνωστών