Βαγγέλης Σπανός 16 Σεπ. 10:31 Ένας κακαρέλος, συγγενικό είδος του σαργού, με όλα τα χαρακτηριστικά του να διακρίνονται στη φωτό.
Σχόλια Αναγνωστών