Γιαννης Ζάρρας 17 Ιούλ. 19:34 Είναι η Αετομηλιτσα Ιωαννίνων, το χωριό με το μεγαλύτερο υψόμετρο στην Ελλάδα. 1520μ.
Σχόλια Αναγνωστών