Νικηφόρος Ντέμπος 13 Φεβ. 19:35 Δύση του Ηλίου, στην περιοχή της Βάλια Κάλντα.
Σχόλια Αναγνωστών