Νικηφόρος Ντέμπος 13 Φεβ. 19:33 Δύση του Ηλίου, στην περιοχή της Βάλια Κάλντα.
Σχόλια Αναγνωστών