Βαγγέλης Σπανός 21 Ιαν. 11:39 Κακαρέλοι και σαργοί, έστω και με μέτρια υποβρύχια μηχανή.
Σχόλια Αναγνωστών