ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΓΙΩΤΗΣ 01 Δεκ. 09:30 ΝΑΥΠΛΙΟ-ΠΤΗΝΟ ΑΚΤΙΤΗΣ Πτηνό το είδος ακτίτης σε τοποθεσία στην παραλία του Ναυπλίου, Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020. Ο ποταμότρυγγας ή ακτίτης ο υπόλευκος, γνωστός στην Ελλάδα και με τις κοινές ονομασίες σουρλίνα και αγριοπουλάδα, είναι μικρό παρυδάτιο πουλί της Παλαιαρκτικής. Μαζί με το «αδελφό» του είδος της Αμερικής, τον ακτίτη τον στικτό, συναποτελούν το γένος πτηνών ακτίτης. Ο ποταμότρυγγας είναι κοινωνικό πτηνό και παρατηρείται σε σμήνη, με χαρακτηριστική πτήση με σταθερές τις πτέρυγες, χαμηλά πάνω από το νερό.
Σχόλια Αναγνωστών