Μάνθος Σολούπης 04 Σεπ. 11:30 Η οροσειρά των Τζουμέρκων όπως φαίνεται από την κορυφή της Στρογγούλας στα 2107 υψόμετρο.
Σχόλια Αναγνωστών