Στελλιος ΠΑΠΑΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 08 Ιαν. 19:56 Snowkite στο πλαγιαρι Θεσσαλονίκης
Σχόλια Αναγνωστών