ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΒΟΥΡΑΣ 09 Ιούλ. 16:23 Απέναντι (δεν) φαίνονται τα Πευκάκια Βόλου... Σε 3' μόλις κυκλωθήκαμε απ' το τροπικού τύπου μπουρίνι... 18.45' άποψη από Πλάκες Γορίτσας
Σχόλια Αναγνωστών