Κοσμάς Καραχλές 17 Δεκ. 17:40 Παλιοκριμίνι, υψόμετρο 1800μ
Σχόλια Αναγνωστών