Γιάννης Κορίλης (Pappous) 16 Οκτ. 08:07 Τριζόνια Φωκίδας -Νησί του κορινθιακού κόλπου,
Σχόλια Αναγνωστών